UPOZORNENIE!

Vážení rodičia,
prosím venujte pozornosť tomuto upozorneniu, ktoré vydalo mesto Lučenec:

V meste Lučenec je zaznamenaný výskyt vtáčej chrípky.
Preto Vás prosíme, aby ste sa vyhýbali miestam so zvýšeným výskytom voľne žijúceho vtáctva a aby ste vtáctvo nechytali a neprikrmovali.

Zisteným miestom nákazy je mestský park v meste Lučenec, preto sa odporúča priestory parku nenavštevovať do doby, kým riziko nákazy nepominie.

 

Okresné kolo Dejepisnej olympiády

Dňa 14. februára sa na Okresnom úrade v Lučenci konal 9. ročník okresného kola dejepisnej olympiády. Za Cirkevnú základnú školu sv. Jána Bosca sa olympiády pod vedením Mgr. Andreja Pecušiaka zúčastnili 3 súťažiaci celkovo v dvoch kategóriách. V kategórii F reprezentoval našu školu žiak 6.A Miroslav Dováľ. V kategórii C reprezentovali našu školu dvaja …

Okresné kolo Geografickej olympiády

Dňa 7.2.2017 sa konal 45. ročník okresného kola geografickej olympiády na okresnom úrade v Lučenci. Pod vedením Mgr. Andreja Pecušiaka sa jej z Cirkevnej základnej školy sv. Jána Bosca zúčastnilo 6 žiakov, ktorí si zmerali geografické vedomosti so žiakmi iných škôl v okrese Lučenec. V kategórii G reprezentoval našu školu Martin Pocklan z 5.A triedy. …

Deň sv. Jána Bosca patróna Cirkevnej základnej školy

Žiaci 4.A triedy CZŠ sv. Jána Bosca v spolupráci so školskou knižnicou si pripravili krásny program k výročiu  úmrtia sv. Jána Bosca. Program realizovali v 4.A triede a v školskej knižnici. Na program si pozvali aj mladších spolužiakov z 2.A triedy. Moderátor dnešného programu Milanko Púpala sprevádzal program o sv. Jánovi Boscovi. Úvodná časť bola venovaná …

Obvodné kolo v bedmintone žiakov ZŠ

Dňa 25. januára sa uskutočnilo obvodné kolo v bedmintone žiakov ZŠ. Tejto športovej súťaže sa zúčastňujeme pravidelne a v tomto školskom roku nás chlapci potešili pekným 2. miestom v zložení Matúš Sabó – 8. A a František Fekete tiež z 8. A. Ďakujeme za prípravu Bc. Sabóovej.