Deň sv. Mikuláša na našej škole

Keďže naši žiaci opäť tento rok poslúchali, čakalo ich prekvapenie v kine vo forme peknej rozprávky. A samozrejme, neobišiel ich na svojich dlhých cestách ani Mikuláš. Naše deti ho čakali s rozžiarenými očkami a privítali ho krásnymi pesničkami. Mikulášovi sa ich piesne veľmi páčili a odmenil ich plnými balíčkami sladkých …

Posvätenie adventného venca

Opäť tu máme čarovné obdobie Adventu a s ním i najkrajšie sviatky v roku, ktoré sú každým dňom bližšie. Advent začína  štyri nedele pred Štedrým dňom a práve na Štedrý deň končí. Klasickým symbolom adventného obdobia je adventný veniec, ktorý symbolizuje príchod a narodenie Ježiška.  Náš duchovný školy  pán farár Marian Krupčiak posvätil  školský adventný …

„Záchranár civilnej ochrany – môj kamarát“.

Pri príležitosti Národného dňa čísla tiesňového volania 112, vyhlásila sekcia krízového riadenia MV Slovenskej republiky v spolupráci s okresnými úradmi SR celoslovenskú výtvarnú súťaž na tému  „Záchranár civilnej ochrany – môj kamarát“.  Do súťaže  sme zaslali aj práce našich malých výtvarníkov. Vyhodnotenie  a oceňovanie výtvarných prác okresného kola súťaže prebehlo práve počas národného dňa čísla …

Stolnotenisový turnaj

V stredu 30.novembra 2016  sa na našej škole  konal  celoškolský stolnotenisový  turnaj  o pohár  Cirkevnej základnej školy.  Zúčastnilo sa ho  19  žiakov,  ktorí boli zlosovaní do piatich skupín po troch, prípadne štyroch  hráčoch. Z každej skupiny postúpil víťaz do semifinále, kde sa piati postupujúci  stretli  systémom každý s každým.  1.miesto obsadil žiak ôsmej triedy …

Školské kolo biblickej olympiády

Aj tento rok  sa na našej škole  konalo školské kolo biblickej olympiády.  Zúčastnilo sa ho  7  žiakov,  ktorí  absolvovali  3  časti olympiády. Išlo o test z Knihy proroka Daniela (kap1.-6.)  Druhú časť tvorila osemsmerovka s adventnou  tajničkou a v treťom kole mali žiaci riešiť inzeráty postáv zo sv.Písma.  Prvé miesto obsadil žiak deviatej triedy …