Začiatok školského roku 2016/2017

Riaditeľka Cirkevnej základnej školy sv. J. Bosca v Lučenci, oznamuje rodičom a žiakom školy, že otvorenie školského roku 2016/2017 sa uskutoční dňa 05.09.2016 nasledovne:
 
8:00 hod. – nástup žiakov a učiteľov na školskom dvore
8:05 hod.8:20 hod. úvodný program k novému školskému roku 2016/2017
8:20 hod. – spoločný presun do farského kostola Navštívenia Panny Márie
8:30 hod.  – svätá omša
9:30 hod. – po skončení svätej omše návrat do jednotlivých  tried podľa pokynov triednych  učiteľov
10:30 hod. – odchod žiakov domov
Zaradené v Aktuálne | Zanechať komentár

Z ukončenia školského roka

Zaradené v Aktuálne | Zanechať komentár

Zážitkové učenie v Bratislave

22. júna 2016 sme uskutočnili v súlade so školským vzdelávacím programom exkurziu do Bratislavy. Hlavným cieľom bolo oboznámenie sa s časťou Staré mesto a jeho pamätihodnosťami a zážitková hodina biológie, chémie a geografie v Slovenskom národnom múzeu. Získané vedomosti   využijeme na vyučovacích hodinách aj v budúcom školskom roku.

Mgr. Gabriela Oravcová

Zaradené v Aktuálne | Zanechať komentár

PO STOPÁCH BLAHOSLAVENEJ SESTRY ZDENKY

V stredu 15.6.2016 sme sa zúčastnili na púti v Bratislave, v časti Podunajské Biskupice. Navštívili sme kostol Svätého kríža s pozostatkami blahoslavenej sr. Zdenky, v ktorom nás privítali sestričky. Po krátkom oboznámení s Kongregáciou milosrdných sestier Svätého kríža, nám podrobne priblížili život a poslanie blahoslavenej sr. Zdenky. Nasledovala svätá omša, ktorú celebroval miestny pán farár, kde vyzdvihol obetu a mučeníctvo blahoslavenej sr. Zdenky. Po svätej omši sme si uctili jej relikvie a žiaci si mohli zakúpiť obrázky a knižky o jej živote.

Z Podunajských Biskupíc sme sa presunuli do centra Bratislavy, kde sme navštívili Prezidentský palác, pri príležitosti Dňa otvorených dverí. Bolo možné sa stretnúť aj s prezidentom SR Andrejom Kiskom.

Síce unavení, ale plní duchovných zážitkov sme sa vracali do každodenného života.

 

Bc.  Mariana Vaculčiaková

Zaradené v Aktuálne | Zanechať komentár

Deň rodiny

Spoločenstvo rodičov v spolupráci s učiteľmi usporiadalo 4. júna 2016  na Cirkevnej základnej škole sv. Jána Bosca v Lučenci Deň rodiny. Na toto podujatie prišli viacerí rodičia s deťmi a všetci mali možnosť zapojiť sa do rôznych športových aktivít. Na prvom stupni súťažili medzi sebou v hádzaní lopty na presnosť, v prenesení loptičky do cieľa, v namaľovaní svojej rodiny a v iných súťažiach. Starší žiaci súťažili v rôznych  ďalších disciplínach. Zároveň v telocvični prebiehal stolnotenisový turnaj o pohár Novohradského dekana, ktorého sa zúčastnilo 25 žiakov a rodičov. V turnaji si zahrali každý s každým. Sme radi, že medzi ťažkou konkurenciou dospelých sa nestratili ani naši žiaci. Celkovým víťazom sa stal nádejný stolnotenisový hráč Lukáš Farkaš, žiak 9.A triedy. Bohaté ocenenia a diplomy odovzdala p. riaditeľka Oravcová, ktorá poďakovala všetkým účastníkom turnaja, ako aj ostatným rodičom a súťažiacim. Pitný režim a zdravé raňajky nám zabezpečila firma LIDL.

sr. Kinga Kristína Vargová CJ a Štefan Šprlák

Zaradené v Aktuálne | Zanechať komentár