Prvý krst v našej školskej kaplnke

Krst je uvedením do života s Bohom, je očistením a zároveň  prísľubom, že človek príde po smrti k vykúpeniu. Naša škola mohla byť účastná dňa  20.6. 2017 slávnostného prijatia  krstu našej  žiačky 6.A triedy  Romanky  Kanátovej. Počas sv. omše, ktorú  celebroval  náš duchovný p. farár  M. Krupčiak, v kázni  podotkol, že  „ kto uverí …

Deň rodiny, deň školy

Deň rodiny organizuje naša Cirkevná základná škola už niekoľko rokov. Je vyvrcholením aktivít detí, rodičov a pedagógov. Rodina tvorí dôležitú súčasť života každého z nás. Význam dňa rodiny spočíva v pripomenutí dôležitosti rodiny ako základnej stavebnej bunky spoločnosti. Tento rok si deti pripravili krátky program venovaný svojim maminkám a ocinom a po krátkom kultúrnom vstupe …

Náš plavecký výcvik

    V dňoch od 12.6.2017 do 16.6.2017 sa žiaci našej Cirkevnej základnej školy sv. Jána Bosca v Lučenci zúčastnili plaveckého výcviku na kúpalisku Novolandia v Rapovciach, v ktorom malo možnosť 20 detí nadobudnúť, alebo zdokonaliť si svoje plavecké schopnosti.     Desiati plavci si počas týždňa zlepšovali techniku plávania v štýloch kraul, znak, prsia či skoky …

Predprvácke stretnutie – Zachráňme rozprávkovú krajinu

Druhú júnovú sobotu zavítali do cirkevnej školy naši predškoláci. Privítala ich  rozprávková krajina s čarodejníkom OZY, ktorý rozprestrel svoj plášť a čarovnou paličkou rozprávky začaroval. Deti poprosili čarodejníka, aby im rozprávky vrátil. Čarodejník sa rozhodol, že rozprávky vráti len vtedy,  ak splnia rôzne úlohy, s čím deti súhlasili a s veľkou odhodlanosťou sa pustili do …