Konzultačné rodičovské združenie

Dňa 24. 1.2017 sa uskutoční  konzultačný deň nasledovne:

 

1.A v triede  v čase od 14,00 -16,00 hod.

2.A v knižnici v čase od 14,00 – 16,00 hod.

3.A v triede v čase od 13,30 – 15,00 hod.

4.A v triede v čase od 14,00 – 16,00 hod.

5.A v prírodovednej učebni v čase od 14,00 – 16,00 hod.

6.A v tried e v čase od 14,00 – 16,00 hod.

7.A v jazykovej učebni v čase od 14,00 – 16,00 hod.

8.A v triede v čase od 14,00 – 16,00 hod.

9.A v triede v čase od 14,00 – 16,00 hod.

72. výročie oslobodenia mesta Lučenec

Každý rok 14. januára si pripomíname výročie oslobodenia mesta Lučenec. Ani my, žiaci Cirkevnej ZŠ sv. J. Bosca, nezabúdame na utrpenie vojny, a tak sme si boli uctiť tento významný deň kladením  vencov vďaky k pamätníku padlých na ulici J. Kármána. Oslobodením od fašizmu dostali naši obyvatelia šancu na nový začiatok a vytúženú …

Návšteva domova dôchodcov – LIBERTAS

Dňa 13.1.2017 sme zavítali do domova dôchodcov, aby sme aspoň na chvíľu spestrili ich život. Pri príležitosti 100. výročia narodenia blahoslavenej sestry Zdenky  si naši žiaci pripravili scénku o jej živote. Vystupovali v nej deti  1. – 9. ročníka. Kristínka Matiašová, žiačka IX. A triedy,  svojím krásnym spevom spestrila scénku a svojím hereckým výkonom …

Akadémia k 100. výročiu narodenia blahoslavenej sr. Zdenky Schellingovej

V stredu, 21. decembra 2016  k nám do Lučenca  po krátkom čase znova zavítal náš pán biskup Stanislav Stolárik. O 16,30 hod. sa zúčastnil v Kostole Krista Kráľa  na  slávnostnej  akadémii  k 100. výročiu narodenia blahoslavenej sestry Zdenky, ktorej je zasvätená kaplnka v škole.  Po nej  v príhovore prítomným rodičom a hosťom  konštatoval, že gratuluje rodičom  k  tak  šikovným …

Školské kolo anglickej olympiády

Dňa  24. 11. 2016 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Súťažilo 11 žiakov v dvoch kategóriách – 1A – 5.,6.,7. ročník a 1B – 8. a 9. ročník. V písomnej časti ich čakali 4 úlohy, kde  si zmerali svoje sily v slovnej zásobe, gramatike, pri počúvaní a čítaní neznámeho textu. V ústnej časti  mali za úlohu …