Z ukončenia školského roka

Zaradené v Aktuálne | Zanechať komentár

Zážitkové učenie v Bratislave

22. júna 2016 sme uskutočnili v súlade so školským vzdelávacím programom exkurziu do Bratislavy. Hlavným cieľom bolo oboznámenie sa s časťou Staré mesto a jeho pamätihodnosťami a zážitková hodina biológie, chémie a geografie v Slovenskom národnom múzeu. Získané vedomosti   využijeme na vyučovacích hodinách aj v budúcom školskom roku.

Mgr. Gabriela Oravcová

Zaradené v Aktuálne | Zanechať komentár

PO STOPÁCH BLAHOSLAVENEJ SESTRY ZDENKY

V stredu 15.6.2016 sme sa zúčastnili na púti v Bratislave, v časti Podunajské Biskupice. Navštívili sme kostol Svätého kríža s pozostatkami blahoslavenej sr. Zdenky, v ktorom nás privítali sestričky. Po krátkom oboznámení s Kongregáciou milosrdných sestier Svätého kríža, nám podrobne priblížili život a poslanie blahoslavenej sr. Zdenky. Nasledovala svätá omša, ktorú celebroval miestny pán farár, kde vyzdvihol obetu a mučeníctvo blahoslavenej sr. Zdenky. Po svätej omši sme si uctili jej relikvie a žiaci si mohli zakúpiť obrázky a knižky o jej živote.

Z Podunajských Biskupíc sme sa presunuli do centra Bratislavy, kde sme navštívili Prezidentský palác, pri príležitosti Dňa otvorených dverí. Bolo možné sa stretnúť aj s prezidentom SR Andrejom Kiskom.

Síce unavení, ale plní duchovných zážitkov sme sa vracali do každodenného života.

 

Bc.  Mariana Vaculčiaková

Zaradené v Aktuálne | Zanechať komentár

Deň rodiny

Spoločenstvo rodičov v spolupráci s učiteľmi usporiadalo 4. júna 2016  na Cirkevnej základnej škole sv. Jána Bosca v Lučenci Deň rodiny. Na toto podujatie prišli viacerí rodičia s deťmi a všetci mali možnosť zapojiť sa do rôznych športových aktivít. Na prvom stupni súťažili medzi sebou v hádzaní lopty na presnosť, v prenesení loptičky do cieľa, v namaľovaní svojej rodiny a v iných súťažiach. Starší žiaci súťažili v rôznych  ďalších disciplínach. Zároveň v telocvični prebiehal stolnotenisový turnaj o pohár Novohradského dekana, ktorého sa zúčastnilo 25 žiakov a rodičov. V turnaji si zahrali každý s každým. Sme radi, že medzi ťažkou konkurenciou dospelých sa nestratili ani naši žiaci. Celkovým víťazom sa stal nádejný stolnotenisový hráč Lukáš Farkaš, žiak 9.A triedy. Bohaté ocenenia a diplomy odovzdala p. riaditeľka Oravcová, ktorá poďakovala všetkým účastníkom turnaja, ako aj ostatným rodičom a súťažiacim. Pitný režim a zdravé raňajky nám zabezpečila firma LIDL.

sr. Kinga Kristína Vargová CJ a Štefan Šprlák

Zaradené v Aktuálne | Zanechať komentár

Návšteva Mgr. Pavla Hudáka

Našu školu navštívil dňa  2. júna Mgr. Pavol Hudák – spisovateľ, kňaz a rektor Domu Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom. Mal prednášku pre 8. a 9. ročník o vzťahoch medzi dievčatami a chlapcami.

V prvej časti prednášky vyjadril, že každý človek túži byť milovaný. Naopak najčastejšie býva človek zraňovaný tým, ak mu je láska odopieraná v kruhu najbližších. Nedostatok lásky sa potom u dievčat prejavuje „citovým hladom po objatí otca“, dôsledkom čoho môže byť, že sa dievčatá  pri prvom objatí chlapcom môžu nechať „namotať“ až na toľko, že mnohé potom pri ďalších objatiach prichádzajú aj o panenstvo… Keď chlapcovi ubližuje otec, tak svoje zranenie často zakrýva hrubým správaním, siahne po fajčení, alkohole a neviazaných vzťahoch… A v prípade rozvodu rodičov sú deti často až tak zranené, že nie sú schopné vytvárať zdravé vzťahy a nájsť si celoživotného partnera.  Ak dospievajúci mladí ľudia sú zraňovaní rodičmi keď si ich nevážia rodičia, nebudú si vážiť ani oni seba samých.

Otec Pavol hlbšie rozobral dôležité vzťahy medzi rodičmi a deťmi:

Vzťah otec a dcéra: je pre dievčatá veľmi dôležitý, lebo je to pre nich prvá láska. Ak majú zdravý vzťah s otcom, nebudú sa báť vytvoriť si zdravý vzťah aj s chlapcom. Ak však nezažili otca džentlmena, ktorý by jej povedal, že „si krásna a vzácna“, tak dievča bude mať problém so sebaúctou a seba hodnotou.

Vzťah matka a dcéra: matka má dať príklad dar ženskej lásky, aby jej dcéra vytvorila vo svojej rodine teplo domova a zjemňovala spoločnosť. Ak si mama vytvorí s dcérou pekný vzťah založený na úcte a dôvere, je to najviac čo môže dať svojej dcére, aby si aj ona vedela vytvárať úprimné a trvalé priateľstvá.

Vzťah matka a syn: mama učí chlapcov vážiť si dievčatá. Má „objať srdce syna“. Má ho zjemňovať slzami a povzbudzovať úsmevom, vychovať z neho muža s citom.

Vzťah otec a syn: otec má byť príkladom mužnosti, dodávať odvahu slovami „máš na to, zvládneš to“, pomáhať synovi veriť si a v budúcnosti byť oporou pre svoju manželku, chrániť ju a vytvoriť istotu pre svoju rodinu.

V ďalšej časti prednášky upozornil na falošné tváre lásky, ktorými sú:

  • Sympatia – nie je láska, je to iba pekný cit a vytvorí si o druhom dojem dokonalosti, preto po ňom začne túžiť.
  • Zaľúbenosť – nie je láska, je to prvé vzplanutie. Bežne to trvá 18 mesiacov. Treba vyčkať kým zaľúbenosť pominie a až potom sa rozhodnúť pre trvalý vzťah.
  • Sexuálna vášeň – nie je láska, je to iba prejav prirodzených síl. Sex je len uspokojovanie vlastných pudov.

Nakoniec otec Pavol prezradil, čo je skutočná láska. Nazval to pojmom „3D“, čiže „Dávať Dobro Druhému“. LÁSKA vo svojej podstate sebadarovanie. Skutočná láska niekedy aj bolí, lebo je obeta, “ak nebolí, nie je to láska“.

Prednášajúci nabádal dievčatá, aby si chránili svoje panenstvo ako najvzácnejší dar pre manžela.  Poznamenal, že panenstvo sa nedá stratiť, dá sa iba darovať. Preto dievčatá určujú hranicu, čo si voči nim môže chlapec dovoliť. V prípade, ak bolo dievča zneužité a stratilo panenstvo, treba jej pomôcť nastúpiť na cestu uzdravenia, ktorá má štyri kroky:

  1. Pravda – prijať to, čo sa stalo
  2. Ľútosť nad tým, čo sa stalo – prináša pokoj
  3. Odpustiť sebe je ten najťažší krok
  4. Urobiť hrubú čiaru za minulosťou

Po týchto 4 krokoch nastáva znovuzrodenie – nový život.

Odkaz otca Pavla:

chlapcom:

-          Buď správnym mužom

-          Chráň slabších – nezneužívaj dievčatá

dievčatám:

-          Si krásna

-          Si stvorená pre lásku – aby si učila druhých láske

O. Pavol svojou prednáškou ukázal naším žiakom zodpovedný prístup, povzbudil ich v čistých vzťahoch, aby boli šťastní a vytvorili tak  zdravé rodiny. Sme mu vďační za jeho otvorené srdce pre mladých.

Mgr. Jarmila Palanská

Zaradené v Aktuálne | Zanechať komentár