Ovocie a zelenina = zdravie

Jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa, na ktorú sa často zabúda. Medzi zdravú výživu patrí aj ovocie a zelenina, ktorá obsahuje dostatok vitamínov a minerálov. V našej škole si klubkáčikovia z ŠKD pripravili jesennú výstavku plnú zdravých dobrôt a ukázali, čo všetko vedia vyrobiť z jesenných plodov. Pripravili si aj anketu pre okoloidúcich …

Noc výskumníkov

Veda je nielen zaujímavá, je to zároveň dobrodružstvo a zábava. Zistili to aj žiaci 4.-6. ročníka našej školy, ktorí sa zúčastnili 30. septembra na Festivale vedy Noc výskumníkov v Európe v Banskej Bystrici. Je to akcia, ktorá sa teší veľkej obľube nielen medzi deťmi, ale aj medzi dospelými a koná sa na Slovensku každoročne …

Obľúbené tvorivé dielne

Koncom  septembra, 29.-30. 9. 2016, sme sa opäť mohli zúčastniť tvorivých dielní, ktoré organizovalo Novohradské osvetové stredisko v Lučenci. Pod odborným dozorom sa naši žiaci naučili dve tkáčske techniky – pliesť na cievke a tkať na doštičke. Obe techniky boli pre všetkých veľkým prínosom a vyrobené práce urobili radosť malým i veľkým. Mgr. M. …

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

Vedeli ste, že na svete existuje 6000 až 7000 jazykov, ktorých súčasťou je 225 pôvodných európskych jazykov? Vedeli ste, že znalosť dvoch cudzích jazykov uľahčuje učenie sa ďalších jazykov, zlepšuje a zdokonaľuje proces myslenia? Toto všetko, ale aj všeličo iné  sa naši žiaci dozvedeli na Európskom dni jazykov, do ktorého sa …

Vydarený deň ochrany života a zdravia v škole

V septembri šk. roka 2016/2017 uskutočnila praktická časť Ochrany života a zdravia.            V programe Ako zachrániť… sa žiaci dozvedeli všetko, čo je naozaj dôležité pri podávaní prvej pomoci. Od zavolania na telefonickú linku 155 (aj to prečo volať práve 155), nahlásenia správnych a dôležitých údajov (ktoré sú to a prečo sú …